Organizator:

Ekologia szansą na podniesienie konkurencyjności wśród producentów i przetwórców

Podziel się

Produkcja ekologiczna jest najbardziej przyjazną środowisku metodą produkcji rolnej. Rola rolnictwa ekologicznego została dostrzeżona już dawno i można śmiało podkreślić, że rolnictwo ekologiczne stało się światowym trendem.

Świadomość ekologiczna społeczeństwa ciągle się podnosi, co wyraźnie widać przez wzrost popytu na produkty ekologiczne. Konsumenci poszukują produktów ekologicznych m.in. ze względu na ich minimalny stopień przetworzenia, ale też z uwagi na to, że w produkcji ekologicznej szczególnie ważna jest dbałość o środowisko oraz dobrostan zwierząt. Tym samym kupując produkt ekologiczny nabywa się nie tylko produkt o wysokiej jakości, ale też wspiera zachowanie walorów otaczającego nas środowiska naturalnego, jaki i wysokie standardy utrzymania zwierząt.

Rolnictwo_ekologiczne

 

Rolnictwo ekologiczne poprzez swoją pracochłonność wpływa także na zwiększenie zatrudnienia na obszarach wiejskich, co przekłada się na zmniejszenie bezrobocia oraz hamuje migrację ludności z obszarów wiejskich. Produkcja żywności metodami ekologicznymi jest szansą na podniesienie konkurencyjności przetwórców i producentów rolnych oraz wpływa na zmianę sposobu konkurowania z ilościowego na jakościowy.