Organizator:

Rolnictwo ekologiczne. Na czym polega?

Podziel się

Rolnictwo ekologiczne jest najbardziej prośrodowiskową metodą produkcji rolnej. Jest to potwierdzone przez Komisję Europejską, która ustanowiła m.in. w strategii na rzecz bioróżnorodności oraz strategii Farm to Fork, cel osiągnięcia 25% udziału upraw ekologicznych w UE do 2030 roku.

Polska  realizując politykę UE w tym obszarze – postawiła sobie cel osiągnięcia do 2030 r. miliona ha w systemie rolnictwa ekologicznego. Dodatkowo rosnąca wiedza konsumentów, dla których w decyzjach zakupowych ważna jest świadomość, że produkt, który wybierają został wytworzony z poszanowaniem środowiska, zachowaniem dobrostanu zwierząt, bez niepotrzebnej „chemii” i GMO, powoduje stały wzrost popytu na produkty ekologiczne. Tak więc rolnicy ekologiczni mogą zaistnieć na rynku jakościowym, znajdując zbyt na produkty ekologiczne.