Organizator:

Rolnictwo ekologiczne. Wzrasta wsparcie finansowe dla rolników i producentów

Podziel się

Obecnie wzrasta wsparcie finansowe oraz doradcze dla rolników i producentów działających w systemie rolnictwa ekologicznego.

Dzięki temu wsparciu polskie gospodarstwa ekologiczne mogą stać się bardziej nowoczesne oraz wytwarzać produkty ekologiczne mające zbyt na całym świecie. W Polsce rolnictwo ekologiczne po raz pierwszy uzyskało wsparcie finansowe z budżetu państwa w 1998 roku, kiedy to wprowadzono dotacje do kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych. Obecnie wsparcie finansowe dla rolnictwa ekologicznego w Polsce pochodzi z budżetu krajowego i budżetu Unii Europejskiej. Rolnicy decydujący się na przejście na ekologiczny system produkcji, mogą dzięki wsparciu uzyskać rekompensatę za swój wkład w ochronę środowiska i jego zasobów.